Praktijk voor Lichaamsgerichte Therapie & Coaching • Carin Mannak

Haptotherapie

Haptonomie betekent letterlijk: wetenschap van de affectiviteit. Haptonomie gaat over de kunde om goed te leren luisteren naar wat ons gevoel ons, naast onze gedachten, te vertellen heeft. De bewustwording en ontwikkeling van je tastzin, het (opnieuw) leren luisteren naar de signalen van je lichaam, zijn het middel om in contact te komen met je gevoelens. Haptotherapie gebruikt de inzichten uit deze wetenschap afgestemd op je hulpvraag.

Luisteren naar je lichaam:
Gevoelens zijn gekoppeld aan het lichaam en je lichaamsbeleving.
In onze taal zitten allerlei uitdrukkingen die verwijzen naar de relatie tussen lichaam en gevoel, bv. de schouders eronder zetten, lange tenen hebben, stijfkoppig zijn, met open hart, er je buik van vol hebben.
Niet luisteren naar je gevoelens heeft consequenties voor je lichaam.
Niet doorleefde emotie vertaald zich met spanning in je lijf. Ook wanneer je teveel bepaald wordt door je gevoelens heeft dit zijn effecten.
Luisteren naar je lichaam is ook belangrijk omdat je lichaam niet alleen signalen geeft over hoe het nu met je is, maar ook alle eerdere ervaringen in zich draagt.
Deze ervaringen bepalen deels hoe je je nu voelt en beweegt in het leven.

Wat kan haptotherapie je opleveren?

Haptotherapie biedt de mogelijkheid om opnieuw kennis te maken met het lichaam en wat het lichaam vertelt over onszelf, onze omgeving en onze relaties met anderen. Dit kan je helpen naar een diepere bewustwording van jezelf en hoe je met met anderen omgaat. Door deze diepere bewustwording, dit diepere contact met je gevoelswereld wordt ook de mogelijkheid geschapen om oude, onverwerkte ervaringen alsnog te verwerken en een plek te geven. Binnen haptotherapie heeft de aanraking en wat daarin te ont-dekken valt een belangrijke rol.

Aanraken  is de meest directe vorm van communicatie en kan veel duidelijk maken over jezelf en de ander. Mensen die te weinig of verkeerd zijn aangeraakt, verarmen in emotioneel opzicht. Dit kan zijn effecten hebben naar vertrouwen in jezelf of de ander. Dit kan leiden tot lichamelijke klachten en psychische of relationele problemen. Behalve  het aanraken wordt gebruik gemaakt van bewegings- en houdingsoefeningen en gesprek.

Gevolgen kunnen zijn dat iemand beter voor zichzelf gaat zorgen, makkelijker beslissingen neemt, duidelijker voor zichzelf en anderen wordt, veranderingen aandurft, kwaliteiten beter benut of beter omgaat met spanning. Ook kunnen lichamelijke klachten verminderen. Het leven kan meer kwaliteit krijgen.

Haptotherapie is een therapeutische methode waardoor:

  • Je meer bewust wordt van je gevoelens en je grenzen en de betekenis van je gevoel voor je dagelijks leven.
    Dit helpt je om richting te geven aan je handelen en is preventief naar stress en burnout klachten.
  • Je kunt leren in contact je eigen ruimte te nemen; wat jij voelt en vindt naar buiten te brengen.
  • Binnen een veilige setting, traumatische, onverwerkte gebeurtenissen gevoelsmatig kunnen worden  herbeleefd en verwerkt zodat je handelen hier niet meer door bepaald hoeft te worden.
  • Je meer inzicht kunt krijgen in je eigen gevoelsmatig functioneren en patronen die je daarin hebt. Het biedt je de mogelijkheid om te gaan oefenen om het anders te gaan doen.
  • Denken en voelen meer in evenwicht kan worden gebracht zodat het voelen het denken kan ondersteunen in plaats van tegenwerken.
  • Je meer rust, veiligheid en zelfvertrouwen in jezelf kunt gaan vinden; een innerlijk referentiepunt.