Praktijk voor Lichaamsgerichte Therapie & Coaching • Carin Mannak

Ademtherapie

Net als ons lichaam is onze adem sterk verbonden met onze gevoelswereld en ons gevoel van welbevinden.
Zo kunnen we stikken van woede, ademloos toezien, naar lucht happen of een zucht van verlichting slaken.
In de loop van je leven kun je, meestal onbewust, een adempatroon ontwikkelen waarmee je je gevoelens en emoties controleert. Je ademt bv. tamelijk oppervlakkig, je bent niet meer goed in staat om ontspannen en diep uit te ademen, je ervaart een lichamelijke beklemming wanneer je wat dieper ademt. Door dit te doen, door onze ademhaling te gaan beheersen, zijn we in staat gevoelens te onderdrukken en minder te voelen. Van dergelijke mechanismen zijn we ons meestal niet bewust, de effecten ervan zijn echter wel merkbaar in ons dagelijks leven. Onderdrukte gevoelens en een onvolledige ademhaling leiden bijvoorbeeld tot lichamelijke klachten, gevoelens van ontevredenheid, gebrek aan energie, angsten en spanningen waardoor we niet kunnen functioneren zoals we willen.
We ervaren vaak een vervlakking van ons levensgevoel of zijn juist overemotioneel.

Het adempatroon dat we in allerlei fases van ons leven hebben opgebouwd houdt emoties en gedragingen in stand.
Door ademtherapie kun je je bewust worden van dat adempatroon en dit adempatroon  leren doorbreken  Er komt ruimte om te voelen en om te ervaren waarvoor je ademt zoals je ademt.
En er komt ruimte om te ervaren dat je anders kunt reageren. De ontspannen en vrijere  leert je dat je ontspannen en vrij kunt leven.
Ademtherapie is een bewustwordingsmethode waarin de adem centraal staat.

Via deze methode van de intense en verbonden ademhaling, de ondersteunende begeleiding daarbij en het gesprek, wordt een veilige situatie gecreeerd om te oefenen in wat ademen voor jou kan betekenen.
Deze manier van ademhalen heeft als direct effect dat je in contact komt met emoties en gevoelens die bepalend zijn voor de geestelijke en lichamelijke kwaliteit van jouw leven.

Tijdens een ademsessie kan bv. niet verwerkt verdriet, verborgen pijn of angst worden herbeleefd en verwerkt.
Hierdoor hoeft het je niet meer te bepalen in het dagelijks leven.
Het kan ook het contact herstellen met zelfvertrouwen, levenslust en liefde.

Ademtherapie is een weg tot verandering van gedragspatronen en een groeiproces naar persoonlijke kracht en levensgeluk.

Voor wie is ademtherapie

  • Voor mensen die meer contact willen krijgen met hun belevingswereld en hun persoonlijke kracht. Mensen die op een zachte en intense manier willen werken aan hun persoonlijke groei en bewustwording, om op die manier meer lucht, ruimte en levenslust te ervaren.
  • Voor mensen die last hebben van klachten als hyperventilatie, kortademigheid en stress,en willen onderzoeken wat deze klachten hun te zeggen hebben.
  • Voor mensen die, binnen de veiligheid van het therapeutisch contact, traumatische gebeurtenissen uit het verleden willen verwerken. Zodat hun dagelijkse handelingen hier niet meer door bepaald hoeven te worden.
  • Voor mensen die meer begrip voor en acceptatie van zichzelf willen.

Deze ademhalingstechniek brengt je naar een dieper begrip en acceptatie van jezelf. De rust en helderheid die dit geeft maakt dat je vanuit een verruimd perspectief naar je leven kunt kijken.