Praktijk voor Lichaamsgerichte Therapie & Coaching • Carin Mannak

Energetisch Lichaamswerk

 

Energetisch lichaamswerk maakt gebruik van lichaamsgerichte oefeningen, aandacht, werken met intentie, verdiepte ademhaling en aanraking. Daarnaast worden ondersteunende gesprekstechnieken aangereikt.

Je energielichaam is je levensadem. Het is opgebouwd uit krachtige levensenergie dat geen begin of eind kent. Alles wat leeft, bestaat uit deze energie. En fysieke disbalans zoals stress, pijn, uitputting, angst etc. manifesteert zich vaak eerst in je energielichaam. Daarom is het waardevol om energetisch lichaamswerk toe te passen bij energielekken, -blokkades of -vervuiling.

Opstellingenwerk is vanuit deze visie een methode binnen het Energetisch Lichaamswerk.

Energetisch lichaamswerk maakt het ons op die manier mogelijk om transformatieprocessen te begeleiden en transformatie tot stand te brengen

Daarnaast maak ik gebruik van zgn lichtremedies ter ondersteuning van een transformatieproces.

Voor meer informatie hierover zie ook: www.healingarts.nl